Wie ben ik?

Wie ben ik?

Mijn beroep, mijn passie

Al sinds mijn kindertijd ben ik gepassioneerd door alles wat met taal te maken heeft. Wat ik wilde worden toen ik 10 jaar oud was? Leerkracht talen natuurlijk! Maar toen mijn leerkracht Nederlands me in het vierde jaar secundair liet kennismaken met de beroepen van vertaler en tolk, voelde ik meteen een klik. Mijn eerste vertaalprojecten ooit waren Latijnse teksten en de liedjes van Eros Ramazotti.

Na een bachelor in het vertalen en tolken, Nederlands-Italiaans, en een Erasmuservaring van vier maanden in het Italiaanse Trieste, besloot ik me voornamelijk op vertalingen te richten. Ik behaalde dan ook een master in het multidisciplinaire vertalen Nederlands-Italiaans. Na vijf jaar studeren wilde ik mijn horizon verder verbreden. Daarom volgde ik een extra masteropleiding in het vertalen voor internationale relaties Engels-Nederlands-Italiaans.

Toen ik het secundair onderwijs beëindigde, zag ik me nog als zelfstandig vertaler die thuis aan de slag is, maar na mijn hogere studies was ik van mening dat sociale contacten voor mij een noodzaak waren. Precies om die reden begon ik voor een vertaalbureau te werken, waar ik mijn eerste stappen in deze boeiende wereld heb gezet.

Enkele maanden later ben ik dan van start gegaan als zelfstandig vertaalster in bijberoep, mét de hoop om op een dag naar een volledig zelfstandig statuut te kunnen overstappen.

Vervolgens verliet ik de privésector en begon ik te werken voor het College van procureurs-generaal, dat afhangt van de FOD Justitie. Intussen bleef ik mijn activiteit in bijberoep voortzetten. Na bijna vier jaar in de openbare sector zette ik ten slotte de stap om als volledig zelfstandig vertaalster van start te gaan, zodat ik mijn kinderdroom uiteindelijk toch nog heb waargemaakt.

Hoewel ik sindsdien alleen werk, onderhoud ik ook regelmatig contacten met collega’s uit de vertaal- en tolksector, voornamelijk dankzij mijn lidmaatschap bij de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT).

Ik werk niet alleen snel en lever vertalingen van uitstekende kwaliteit, maar besteed ook heel wat tijd aan bijscholingen. Ik ben nieuwsgierig, leer graag nieuwe thema’s en tools kennen en streef ernaar mijn kennis en vaardigheden continu te verbeteren.

Hebt u teksten nodig die in het oog springen door hun uitstekende kwaliteit? Neem dan contact met me op.