Privacybeleid

Privacybeleid

In het kader van de nieuwe normen die de EU heeft uitgevaardigd met betrekking tot de AVG, geef ik u hier meer informatie over het privacybeleid van Laetitude Translations, maar ook over de aard, het opvragen en gebruik van de door u verstrekte gegevens.

Uw gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt in het kader van uw samenwerking met mij, Laetitia Palmaerts, oprichtster van Laetitude Translations.

Naargelang de aard van uw functie is een deel van de informatie die ik u vraag om mij te verstrekken verplicht, en een ander deel niet.

De belangrijkste gegevens die verzameld worden, zijn de volgende:

 • Bedrijfsnaam
 • Naam en voornaam van de contactpersoon naar wie de offerte en/of factuur wordt verzonden
 • Adres waarop de factuur wordt uitgeschreven
 • Btw-nummer van het bedrijf (indien van toepassing)
 • Telefoonnummer (gsm en vaste lijn)
  • Voor de facturatie
  • Voor de uit te voeren opdracht
 • E-mailadres om de opdracht uit te voeren

Naargelang het werk dat in het kader van onze samenwerking is of zal worden uitgevoerd, kan het nodig zijn dat ik informatie op onderstaande sociale netwerken moet beheren, in uw naam of alleen door deze te vernoemen:

 • LinkedIn

De op deze manier verzamelde gegevens worden niet buiten het kader van onze samenwerking gebruikt.

Er worden geen gegevens doorverkocht aan derden, bijvoorbeeld voor een database van nieuwsbrieven.

Er vindt geen gegevensuitwisseling plaats, behalve in de specifieke context van een opdracht die aan een onderaannemer wordt toevertrouwd, waarbij Laetitude Translations en de betrokken onderaannemer een bindende overeenkomst zullen ondertekenen, met dezelfde voorwaarden omtrent het niet delen van informatie.

Er worden op geen enkel moment bankgegevens verzameld, behalve in het geval u een creditnota moet worden toegestuurd.

Omdat ik volledige transparantie nastreef, hebt u te allen tijde het recht om mij te vragen de in het kader van onze samenwerking over u verzamelde gegevens in te zien. U hebt eveneens het recht om mij te vragen deze informatie uit mijn database te verbeteren, beperken of wissen, zodat Laetitude Translations niet langer contact met u opneemt – met uitzondering van offertes en facturen die tijdens onze vorige contacten werden opgesteld en die niet verwijderd zullen worden.

Deze verbetering, beperking of wissing van informatie zal binnen een maand na het verzoek daartoe worden uitgevoerd.

De gegevens over u worden tijdens maximaal drie jaar bewaard. Na deze termijn worden boekhoudkundige en wettelijke gegevens gearchiveerd. Alle andere gegevens worden gewist.

Uw persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om u het volgende toe te sturen:

 • een contract
 • een offerte
 • een factuur
 • een antwoord op uw vragen en opmerkingen
 • de opdrachten die worden uitgevoerd in het kader van een contract
 • belangrijke informatie, zoals het bijwerken van het Privacybeleid of de Algemene verkoopvoorwaarden van Laetitude Translations
 • informatie die gevraagd werd over een uitgevoerde/uit te voeren dienst of opdracht

In het kader van een samenwerking met een particulier voeg ik aan het contract dat we ondertekenen een ‘Transparantieverklaring’ toe.

Deze Transparantieverklaring is, net als het huidige Privacybeleid, voor u een waarborg wat betreft de bescherming van uw gegevens en de transparantie van het gebruik hiervan.

Hier kunt u deze Transparantieverklaring lezen.

Deze wordt zo vaak als nodig bijgewerkt.

De site laetitude.be kan links bevatten naar websites van derden waarvan het privacybeleid kan verschillen van dat van Laetitude Translations. Ik verzoek u dan ook om hun privacybeleid zorgvuldig na te lezen voordat u persoonlijke informatie op deze sites verstrekt, aangezien deze onder hun privacybeleid vallen.

Laetitude Translations kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beheer van uw gegevens op externe sites, zelfs niet die van partners.

Het zou kunnen dat ik u na verloop van tijd nieuwsbrieven stuur om u op de hoogte te houden van nieuws over Laetitude Translations of andere regelgeving waarmee rekening moet worden gehouden, zoals updates van het Privacybeleid of andere onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn.

Indien u dit soort informatie niet wenst te ontvangen of indien u geen nieuwsbrieven van Laetitude Translations wenst te ontvangen, kunt u ons op elk moment op de hoogte brengen. Met uw beslissing wordt automatisch rekening gehouden.

Als u nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen via laetitia@laetitude.be. Ik zal uw bericht zo snel mogelijk beantwoorden.

Om in overeenstemming te blijven met de nationale en Europese regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zal dit Privacybeleid zo vaak als nodig worden aangepast. De meest recente versie wordt altijd gepubliceerd op de website laetitude.be.